Wizyta studyjna na Ukrainie

[:pl]Na przełomie września i października Fundacja „Ocalenie” wzięła udział w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Poprawa systemu przyjmowania uchodźców na Ukrainie”. W ramach wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i organizacji pozarządowych zajmujących się uchodźcami w Kijowie i Odessie. Fundacja „Ocalenie” zaprezentowała swoje doświadczenia w realizacji wielu działań integracyjnych i preintegracyjnych dla uchodźców, oraz we współpracy z administracją państwową i służbami mundurowymi.  Szczególne uznanie wśród strony ukraińskiej zdobył fakt zatrudniania przez Fundację, od wielu lat, kobiet uchodźczyń.

Projekt jest realizowany z programu Polska Pomoc Rozwojowa, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W projekcie, oprócz Fundacji „Ocalenie”, bierze udział Urząd do Spraw Cudzoziemców i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. W I połowie listopada b.r. odbędzie się wizyta strony ukraińskiej w Polsce.

Informacja o seminarium: Link[:]