Stanowisko ws. 7 najważniejszych obszarów dot. rozszerzenia zakresu przesiedleń i bezpiecznych ścieżek do Europy.

Fundacja Ocalenie, wraz z ponad 40 organizacjami zrzeszonymi w European Council on Refugees and Exiles (ECRE), popisała wspólne stanowisko w sprawie siedmiu najważniejszych obszarów dotyczących rozszerzenia zakresu przesiedleń i bezpiecznych ścieżek do Europy. 

 

W stanowisku wzywamy Unię Europejską i państwa członkowskie do: 

 

  1. Zwiększenia wysiłków w zakresie przesiedleń, aby osiągnąć cele określone w Planie działania dotyczącym rozwiązań dla krajów trzecich do roku 2030 (Third Country Solutions Road Map 2030).
  2. Inwestowania w gotowość przy wyrażaniu zobowiązań na lata 2024 i 2025 oraz zapewnienie odpowiedniej zdolności do przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych.
  3. Poprawienia realizacji zobowiązań w zakresie przesiedleń poprzez usprawnienie procedur, tak aby wesprzeć pełną realizację zobowiązań.
  4. Włączenie wiedzy specjalistycznej społeczności uchodźczych w procesie realizacji przesiedleń. 
  5. Przyjęcie Unijnych ram przesiedleń i przyjmowania ze względów humanitarnych (Union Resettlement and Humanitarian Admission Framework). 
  6. Inwestowania w godne systemy przyjmowania przybywających osób uchodźczych, aby zaspokoić ich najważniejsze potrzeby w zakresie odpowiednich usług oraz promowania dodatkowych rozwiązań prowadzonych przez społeczności.
  7. Obrony prawa do azylu dla wszystkich osób ubiegających się o ochronę, bez względu na to, w jaki sposób przybywają do Europy. 

 

Przeczytaj pełne stanowisko.