Wiedza do potęgi – program tutorsko-stypendialny dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa

Uśmiechnięta dziewczynka w błękitnym stroju i hijabie skacze na skakance na polanie przy stawie. Scena z kolonii letnich.

Wiedza do potęgi to program tutorsko-stypendialny Fundacji Ocalenie i Fundacji BNP Paribas. Ma on na celu wsparcie edukacji młodzieży uchodźczej – przede wszystkim osób, które mają trudności w nauce i są zagrożone jej przerwaniem. Uczestnicy i uczestniczki programu korzystają z pomocy w nauce, warsztatów, wspólnych wyjść edukacyjnych i kulturalnych oraz spotkań w ramach półkolonii. Organizatorzy są także w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie.

Wiedza do potęgi – początki

Program został uruchomiony w kwietniu 2018 roku.W ramach pierwszej rekrutacji do programu przyjęto 15 młodych osób uchodźczych, głównie z Tadżykistanu i Czeczenii, ale także z Ukrainy i Afganistanu. Uczestnicy i uczestniczki uczyli i uczyły się w polskich szkołach przynajmniej rok. Każdemu dziecku została przydzielona osoba tutorska. Para uczeń/uczennica – tutor/tutorka regularnie się spotykała na wspólną naukę, a czasami także na wspólne spędzenia czasu wolnego: spacer czy zwykłą rozmowę.

Rozwój programu

Od uruchomienia programu w 2018 r. wsparcie w nauce otrzymało 192 dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Dzięki stabilnemu finansowaniu programu przez Fundację BNP Paribas, Fundacja Ocalenie mogła skupić się na rozwijaniu programu oraz szukaniu dodatkowych źródeł finansowania. 

W roku szkolnym 2023/2024 wsparciem objętych zostało 100 dzieci. Są wśród nich osoby z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Kazachstanu, Afganistanu, Iraku, Iranu, Turcji, Uzbekistanu, Syrii, Gruzji, Kirgistanu, Jemenu i Wenezueli.

Kim są osoby uczestniczące?

Program Wiedza do potęgi skierowany jest do osób, które spełniają wskazane warunki:

 • legalnie przebywają na terytorium Polski (woj. mazowieckiego),
 • w momencie rekrutacji są w wieku pomiędzy 9 a 17 lat,
 • chcą przystąpić do programu dobrowolnie,
 • uczęszczają do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
 • nie korzystają z podobnej pomocy edukacyjnej udzielanej np. przez innną organizację pozarządową,
 • znają język polski w stopniu umożliwiającym skorzystanie ze wsparcia edukacyjnego,
 • nie pracują zarobkowo w czasie roku szkolnego w sposób, który uniemożliwiłby naukę.

Young people during a trip to Berlin, 2022.

Formy wsparcia

 • Każde dziecko uczestniczące w programie korzysta z pomocy wolontariusza/wolontariuszki i otrzymuje bieżące wsparcie w nauce.
 • Dzieci mogą również korzystać z oferty korepetycji z takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka, chemia i biologia.
 • Ósmoklasistki, ósmoklasiści i młodzież z klas maturalnych mogą korzystać z zajęć grupowych przygotowujących do egzaminu z języka polskiego, angielskiego i matematyki.
 • Osoby uczestniczące pozostają pod opieką osób pracowniczych, które wspierają rodzinę i monitorują postępy dziecka.
 • Każdy z i każda z nich może brać udział w spotkaniach grupowych i wyjściach o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.
 • Dzieci, które tego potrzebują zostają objęte wsparciem psychologicznym, bądź psychoterapeutycznym.

Program stypendialny

Każde z dzieci biorących udział w programie może ubiegać się o przyznanie stypendium na czas trwania roku szkolnego. Pokrywa ono potrzeby edukacyjne ucznia oraz opłaty szkolne (składki na radę rodziców, ubezpieczenia, obiady, wycieczki i podręczniki). Od 2018 r. przyznano łącznie 114 stypendiów.

W roku szkolnym 2023/24, stypendia otrzymuje 36 osób.

 

Zobacz film powstały z okazji 5-lecia programu:

 

Chcesz zaangażować się w wolontariat? Wypełnij formularz na stronie www: Zgłaszam się!

 

 

Partnerstwo strategiczne
Fundacji Ocalenie

 

 

Zdjęcia (1,2): Damian Lemański