Wiedza do potęgi – program tutorsko-mentoringowy dla młodych uchodźców i uchodźczyń

Wiedza do potęgi to program tutorsko-mentoringowy Fundacji Ocalenie i Fundacji BNP Paribas. Ma on na celu wsparcie edukacji młodzieży uchodźczej –  przede wszystkim osób, które mają trudności w nauce i są zagrożone jej przerwaniem. Uczestnicy i uczestniczki programu korzystają z pomocy w nauce, warsztatów, wspólnych wyjść edukacyjnych i kulturalnych oraz spotkań w ramach półkolonii. Organizatorzy będą też w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie.

 

Wiedza do potęgi – edycja 2019

Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w kwietniu 2018, kiedy ruszyła rekrutacja uczestników i uczestniczek programu. Do programu przyjęto 15 młodych uchodźców i uchodźczyń, głównie z Tadżykistanu i Czeczenii, ale także z Ukrainy i Afganistanu. Wszyscy uczestnicy uczą się w polskich szkołach przynajmniej rok. Każdemu z podopiecznych został przydzielony tutor, z którym regularnie się spotyka i spędzają razem czas- od wspólnych spacerów po wakacyjną naukę odmiany przez przypadki.

W edycji 2019 przyjmujemy kolejnych młodych uchodźców i uchodźczynie. Program skierowany jest do osób,  które spełniają wskazane warunki:

  • młodzież w wieku 13-18 lat ucząca się w Warszawie,
  • osoby ze statusem uchodźcy lub posiadające ochronę uzupełniającąpobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terenie Polski; w wyjątkowych sytuacjach także osoby będące w procedurze uchodźczej,
  • osoby, które dobrowolnie chcą przystąpić do programu,
  • osoby, które mają problemy w nauce, a szczególnie te, u których istnieje  duże ryzyko rezygnacji z kształcenia,
  • osoby, które nie pracują zarobkowo w czasie  roku szkolnego w sposób, który uniemożliwiłby naukę.

 

Każdy z uczestników programu ma dwóch opiekunów:

  • stałego, zapewniającego bieżące wsparcie w nauce i załatwianiu spraw związanych ze szkołą,
  • “mobilnego”, specjalizującego się w konkretnych przedmiotach (np. przedmioty ścisłe, język polski, język angielski), który będzie wspierał w tym samym czasie w nauce kilkoro uczniów i uczennic.

 

W roku 2019 program podzielony jest na dwa etapy:

W I etapie (od końca lutego do końca wakacji), skupimy się na pomocy uczniom i uczennicom w poprawianiu ocen końcowych, zorganizujemy spotkania z psychologiem w celu oceny potrzeb uczestników, a także serię warsztatów i wyjścia do rozmaitych instytucji kulturalnych i naukowych.

II etap rozpoczniemy we wrześniu, w nowym roku szkolnym. Będziemy zapewniać uczestnikom regularne spotkania  z opiekunami-wolontariuszami, pomagającymi im w nauce. Część uczestników – 5 wybranych osób – będzie od września 2019 otrzymywać stypendium. Pokryje ono kieszonkowe ucznia oraz opłaty szkolne (składki na radę rodziców, ubezpieczenia, obiady,  wycieczki i podręczniki).

 

Więcej informacji

Wiedza do potęgi: rekrutacja do programu tutorsko-stypendialnego dla młodych uchodźców

Wolontariat – pomoc w nauce młodzieży uchodźczej