Wolontariat w programie WIEDZA DO POTĘGI

Zaangażuj się w wolontariat i pomóż uczniom oraz uczennicom z doświadczeniem migracji i uchodźstwa uczęszczającym do polskich szkół.

Poszukujemy osób wolontariackich zainteresowanych zaangażowaniem się w program „Wiedza do potęgi” w charakterze tutorów i tutorek dzieci uchodźczych i migranckich.

Naszym celem jest pomoc dzieciom w nauce oraz w funkcjonowaniu w polskiej szkole. Razem uczymy się, motywujemy, szukamy mocnych stron dziecka, WSPIERAMY.

Staramy się pomóc uczestniczkom i uczestnikom programu ukończyć rozpoczęty etap edukacji z lepszymi wynikami i lepszym samopoczuciem – poprzez zapewnienie stałego wsparcia, pracując regularnie z nimi i z ich rodzinami, a także poprzez organizację wycieczek i spotkań w instytucjach kultury, sztuki i nauki. Pomagamy także w nauce języka polskiego dzieciom, które jeszcze go nie znają.

Oczekujemy:

 • otwartości na osoby z różnych kręgów kulturowych;
 • gotowości na regularne spotkania z dzieckiem raz lub dwa razy w tygodniu (dwie godziny tygodniowo);
 • znajomości języka polskiego jako języka natywnego;
 • uczestnictwa w warsztatach przygotowujacych;
 • wolontariat jest skierowany do osób powyżej 18 roku życia.

Osobom, które zdecydują się wesprzeć program swoim zaangażowaniem, zapewniamy:

 • zorganizowanie pracy z dzieckiem (harmonogram spotkań, miejsce spotkań itp.);
 • warsztaty przygotowujące do pracy z dzieckiem;
 • bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie udziału w programie;
 • materiały do nauki;
 • możliwość korzystania z superwizji;
 • współpracę w oparciu o porozumienie o wolontariacie;
 • dodatkowe szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje;
 • możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

Jesteśmy organizacją, która stara się tworzyć przyjazną przestrzeń dla ludzi wszystkich wyznań, orientacji, płci, narodowości, w różnym wieku i stopniu sprawności. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby zmieniać świat razem z nami.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania się na wolontariat – to wyjątkowa możliwość wsparcia rodzin uchodźczych i migranckich w Polsce i bliższego ich poznania.

Wiedza do potęgi to program tutorsko-stypendialny, który prowadzimy wraz z Fundacją BNP Paribas już od ponad 6 lat. W roku szkolnym 2023/2024 w programie uczestniczy 100 dzieci z rodzin uchodźczych i migranckich.

Termin najbliższej rekrutacji:

sierpień 2023

 

Zobacz dlaczego warto dołączyć do programu!

 

Fot. na miniaturce: Damian Lemański