Centrum Pomocy Cudzoziemcom II

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom II” był realizowany od grudnia 2015 roku do listopada 2018 roku w ramach dotacji z Urzędu m.st. Warszawy.

Działania w projekcie koncentrowały się na udzielaniu pomocy specjalistycznej  oraz wsparcia integracyjnego dla uchodźców, imigrantów i rodzin repatrianckich w Warszawie. W ramach projektu wsparcie było zapewniane w 9 językach  (angielski, arabski, czeczeński, francuski, gruziński, polski, rosyjski, ukraiński i wietnamski), i obejmowało:

  • pomoc specjalistyczną w tym prawną i psychologiczną,
  • aktywizację zawodową w tym wsparcie doradcy zawodowego,
  • wsparcie integracyjne i środowiskowe mentorów międzykulturowych,
  • naukę języka polskiego.

Cała pomoc była  darmowa i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 19.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją “Nasz wybór” prowadzącą Ukraiński dom w Warszawie.

 

 

 

 

 

Działanie jest współfinansowane przez Urząd m.st. Warszawy, w ramach projektu „Centrum Pomocy Cudzoziemcom II”.