Centrum Pomocy Cudzoziemcom II

21/12/2015

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom” jest realizowany od grudnia 2015 roku do listopada 2018 roku.

Działania w projekcie koncentrują się na udzielaniu pomocy specjalistycznej  oraz wsparcia integracyjnego dla uchodźców, imigrantów i rodzin repatrianckich w Warszawie. W ramach projektu zapewniane jest wsparcie w 9 językach  (angielski, arabski, czeczeński, francuski, gruziński, polski, rosyjski, ukraiński i wietnamski), w tym:

  • pomoc specjalistyczna w tym prawna i psychologiczna,
  • aktywizacja zawodowa w tym wsparcie doradcy zawodowego,
  • wsparcie integracyjne i środowiskowe mentorów miedzykulturowych,
  • nauka języka polskiego.

Cała pomoc jest darmowa i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 19.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją “Nasz wybór” prowadzącą Ukraiński dom w Warszawie.

 

 

 

 

Działanie jest współfinansowane przez Urząd m.st. Warszawy,

w ramach projektu „Centrum Pomocy Cudzoziemcom II”.

 

 

 

 


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279