Realizacja działań w świetlicy dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym w ośrodku długoterminowego zakwaterowania dla osób z Ukrainy w Warszawie

Dzięki wsparciu Fundacji Orange możemy realizować działania w jednej z naszych warszawskich świetlic dla dzieci. 

Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci z doświadczeniem uchodźczym mogą się bawić, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania oraz korzystać ze wsparcia edukacyjnego i integracyjnego. W ramach realizowanego projektu dzieci uczęszczające do jednej z warszawskich świetlic w ośrodku długoterminowego zakwaterowania dla osób z Ukrainy mają zapewnione dzienne wsparcie oraz opiekę, zajęcia z języka polskiego, warsztaty sportowe i szachowe oraz wsparcie logopedy. 

Od października 2023 r. do maja 2024 r. Fundacja Ocalenie realizuje projekt “Realizacja działań w świetlicy dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym w ośrodku długoterminowego zakwaterowania dla osób z Ukrainy w Warszawie”, który wspierany jest przez Fundację Orange.