Centrum Pomocy Cudzoziemcom III

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom III” jest realizowany od grudnia 2018 roku do listopada 2021 roku w ramach dotacji z Urzędu m.st. Warszawy.

Działania w projekcie koncentrują się na udzielaniu pomocy specjalistycznej  oraz wsparcia integracyjnego dla uchodźców, imigrantów i rodzin repatrianckich w Warszawie. Pomoc udzielana jest w wielu językach w tym po angielsku, arabsku, czeczeńsku, rosyjsku, ukraińsku i wietnamsku.

Wsparcie obejmuje przede wszystkim następujące działania:

  • pomoc specjalistyczna w tym prawna i psychologiczna,
  • poradnictwo ogólne, wsparcie integracyjne i środowiskowe mentorów międzykulturowych,
  • nauka języka polskiego,
  • pomoc interwencyjna i rzeczowa,

Cała pomoc jest darmowa i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 19 w Fundacji Ocalenie.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją “Nasz wybór” prowadzącą Ukraiński dom w Warszawie, w którym w ramach projektu prowadzone jest poradnictwo ogólne zapewniane przez mentorów międzykulturowych.