Integracyjny Program Mieszkaniowy II (w ramach projektu “WITEK”)

Projekt “Integracyjny Program Mieszkaniowy II” jest realizowany od stycznia do listopada 2019 roku w ramach dotacji z Urzędu m.st. Warszawy. Projekt jest częścią Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK) prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy. Projekt jest kontynuacją Integracyjnego Programu Mieszkaniowego realizowanego w okresie marzec 2017 – grudzień 2018.

Założeniem projektu “WITEK” jest przeprowadzenie pilotażu programu szybkiej integracji cudzoziemców przez pracę i jest on skierowany do osób, które na terenie Polski otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W ramach projektu “Integracyjny Program Mieszkaniowy II” w 2019 roku Fundacja Ocalenie zapewnia podstawowe wsparcie uczestnikom projektu “WITEK” w tym:

  • wsparcie mentorów międzykulturowych,
  • wsparcie interwencyjne,
  • administrowanie lokalami, z których korzystają uczestnicy.