Kompleksowe wsparcie cudzoziemców w ramach Programu Aktywni Obywatele

Fundacja Ocalenie od 2000 roku prowadzi działania wspierające osoby cudzoziemskie z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce. Skupia się na działaniach integracyjnych, a od 2021 r. prowadzi również działania humanitarne na pograniczu polsko-białoruskim.

Fundacja oferuje kompleksowe wsparcie w ramach Centrów Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, Łodzi i Łomży, z których korzysta ok. 10 000 osób rocznie. Centra oferują konsultacje z mentorami kulturowymi, wsparcie prawne, pomoc materialną, lekcje języka polskiego, poradnictwo zawodowe oraz wsparcia psychologiczne.

Dzieci i młodzież cudzoziemska może korzystać z indywidualnego tutoringu w Warszawie oraz świetlic środowiskowych w Warszawie, Łomży i Łodzi. Ocalenie realizuje też programy wsparcia mieszkaniowego oraz pomoc rzeczową w bezpłatnym sklepie socjalnym “Magazin” w Warszawie. 

Szczególną uwagę Fundacja poświęca osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ofiarom tortur, wojny i prześladowań, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, cudzoziemcom doświadczającym krzyżowej dyskryminacji, np. ze względu na płeć czy orientację seksualną.

Od czasu agresji Rosji na Ukrainę Fundacja prowadzi działania interwencyjne na rzecz ukraińskich uchodźców i uchodźczyń: organizuje noclegi, transport, jedzenie, punkty z bezpieczną przestrzenią dla dzieci w centrach recepcyjnych przy granicy, świetlice dla dzieci i młodzieży w Warszawie i w woj. mazowieckim i lubelskim, poradnictwo i pomoc specjalistyczną. 

Zespół terenowy Fundacji jest stale obecne przy granicy z Białorusią udzielając pomocy humanitarnej. Działania pomocowe prowadzone są także w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie trafia pomoc materialna oraz wsparcie prawne.

W ramach dotacji instytucjonalnej Ocalenie chce wzmocnić zespół ds. współpracy z biznesem, by zwiększyć skalę wsparcia osób cudzoziemskich na rynku pracy; stworzyć stronę poradniczą dla osób klienckich fundacji oraz system komunikacji i polityki wewnętrznej  dostosowane do potrzeb rozrastającego się zespołu Fundacji.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.