Pomoc dla osób migranckich w Polsce i wsparcie rozwoju instytucjonalnego związanego z pomocą dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Od maja 2022 r. do listopada 2023 r. Fundacja Ocalenie realizowała projekt “Pomoc dla
osób migranckich w Polsce i wsparcie rozwoju instytucjonalnego związanego z pomocą
dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie”, finansowany ze środków The Open Society
Initiative for Europe (OSIFE). Celem projektu było zapewnienie wsparcia dla uchodźców i
osób ubiegających się o azyl z Ukrainy, które przybywają do Polski.

Projekt skupiał się na wsparciu organizacji reakcji na kryzys spowodowany pełnoskalową
inwazją Rosji na Ukrainę, zarówno w zakresie udzielania pomocy ludziom uciekającym
przed wojną, jak i zarządzania szybkim i nieplanowanym rozwojem organizacji oraz
skalowaniem działań. Działania projektowe związane z wsparciem dla uchodźców były
ograniczone do pomocy międzykulturowych mentorów i mentorek w Centrum Pomocy dla
Cudzoziemców w Warszawie. Główne aktywności skoncentrowały się na obszarach:
zbierania funduszy i komunikacji, zarządzania finansami, rozwoju zasobów ludzkich,
zapewnienia odpowiedniego wsparcia informatycznego oraz zakupu niezbędnego sprzętu
i oprogramowania. Dodatkową aktywnością w ramach projektu było wspieranie dobrej
kondycji całego zespołu fundacji poprzez zorganizowanie wyjazdu integracyjnego i
regeneracyjnego dla zespołu. Wsparcie dla obszarów niezwiązanych bezpośrednio z
pomocą osobom uchodźczym było kluczowe w tamtym czasie, ponieważ organizacja na
początku kryzysu potrafiła skutecznie pozyskiwać środki na działania pomocowe, ale
brakowało środków na zaplecze konieczne do efektywnej działalności.

Przez 18 miesięcy trwania projektu udało się zwiększyć wsparcie udzielane przez
międzykulturowych mentorów i mentorek w Centrum Pomocy dla Cudzoziemców w
Warszawie i znacznie rozszerzyć backoffice fundacji w odpowiedzi na szybki rozwój i
skalowanie działań. Między 2021 i 2022 rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 300%, a liczba
osób korzystających z pomocy fundacji zwiększyła się o prawie 650%.

Dzięki wsparciu z grantu udało się utrzymać rozległą pomoc w ramach Centrum Pomocy
dla Cudzoziemców w Warszawie. W ramach grantu odbyło się 1523 konsultacji
mentoringowych w 2022 roku i 1109 konsultacji w 2023 roku, udzielonych 1200 osobom.
Ogółem w trakcie trwania grantu Centrum Pomocy dla Cudzoziemców udzieliło wsparcia
w postaci 7358 konsultacji mentoringowych, które miały miejsce między majem a
grudniem 2022 roku, a do końca listopada 2023 roku przeprowadzono 7284 konsultacje
mentoringowe, w sumie 14642 konsultacje. Ponadto ponad 2700 osób skorzystało z
pomocy kryzysowej lub wsparcia mieszkaniowego (dodatkowe wsparcie poza
zakwaterowaniem ułatwianym przez centrum pomocy).