Welcoming Spaces

Fundacja Ocalenie razem z Szkołą Główną Handlową prowadzi działania w Polsce w ramach partnerskiego projektu „Welcoming Spaces” finansowanego z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Komisji Europejskiej.

Celem projektu WELCOMING SPACES jest wypracowanie nowych sposobów tworzenia przestrzeni sprzyjających włączeniu społecznemu tak aby pogodzić dwa wyzwania: rewitalizację obszarów kurczących się pod względem demograficznym i gospodarczym oraz udaną integrację migrantów na tych obszarach.

Rewitalizacja odnosi się do procesów, które sprawiają, że kurczące się regiony zaczynają się ponownie rozwijać i stają się atrakcyjne do życia dla ludzi ceniących sobie dostęp do kapitału społecznego i ekonomicznego a także poszanowanie praw człowieka. Udana rewitalizacja oznacza rentowność ekonomiczną, dobrobyt społeczny i stabilność polityczną.

Główne założenie projektu jest następujące: rewitalizacja odbywa się poprzez współpracę między wszystkimi ludźmi mieszkającymi lub pracującymi w kurczących się regionach i można ją wyjaśnić poprzez: kontekst geograficzny i położenie; kontekst instytucjonalny, w tym uwarunkowania dotyczące polityki i zarządzania; dyskurs i jego reprezentacje, w tym opinię publiczną i media; oraz sprawczość lokalnych migrantów.

Naszym punktem wyjścia są istniejące przykłady przestrzeni przyjaznych migrantom (welcoming spaces), które, choć obecne, często jednak pozostają niewidoczne i rozproszone w różnych regionach Europy: we Włoszech, Hiszpanii, ale także w Niemczech, Holandii i Polsce. Inicjatywy mające na celu stworzenie takiej „przyjaznej przestrzeni” i wspieranie zaangażowania na linii rząd-obywatel-migrant są często podejmowane przez obywateli, ale mogą być w równym stopniu wynikiem działań rządów, organizacji pozarządowych czy przedsiębiorstw, także z udziałem czy pod kierownictwem migrantów. Lokalny charakter, rozproszenie w przestrzeni i wrażliwość polityczna wspomnianych inicjatyw sprawiają, że działania wokół przyjaznych przestrzeni pozostają niewidoczne i co za tym idzie, niedostatecznie zbadane. Właśnie tymi kwestiami zajmiemy się w naszym czteroletnim projekcie WELCOMING SPACES, finansowanym z programu badań i innowacji Horyzont 2020.

W Polsce działania koncentrują się w województwie podlaskim i lubelskim.

Strona projektu: Welcoming Spaces

Partnerzy projektu:

  • Fundacja Ocalenie
  • Szkoła Główna Handlowa
  • Universiteit Utrecht (Holandia)
  • Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (Holandia)
  • Universitaet Siegen (Niemcy)
  • Plan und Praxis GbR (Niemcy)
  • Universidade da Coruna (Hiszpania)
  • Fundacion Cepaim Accion Integral con Migrantes (Hiszpania)
  • Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Włochy)
  • Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (Włochy)