Wsparcie dzieci uchodźczych i ich rodzin

Projekt ma na celu wsparcie dzieci cudzoziemskich (uchodźczych i migranckich) i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością poprzez edukację, wsparcie rozwoju, psychoterapii oraz pomoc interwencyjną. Celem projektu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin, które utraciły źródło dochodu w związku z pandemią, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, dostępu do edukacji, następnie wsparcie rodziców w odnalezieniu się na rynku pracy w nowej sytuacji gospodarczej.

Wiele rodzin, z którymi współpracujemy straciło źródło dochodu. Zwłaszcza w Warszawie sytuacja materialna stała się dramatyczna, ponieważ ich członkowie zatrudnieni byli głównie w gastronomii i usługach, a koszty życia w mieście są bardzo wysokie. Po dwóch miesiącach bez możliwości pracy rodziny znalazły się w sytuacji bez wyjścia. Nie wszystkim osobom przysługuje pomoc socjalna, a uchodźcy i niektórzy imigranci nie mogą wyjechać do kraju pochodzenia. Nie stać ich na opłacanie czynszu, a nawet na żywność i leki.
Niepewność, frustracja powoduje pogorszenie się stanu psychologicznego całej rodziny. Wielu uchodźców cierpi na PTSD i inne problemy wynikające z tortur, prześladowań, ucieczki. To sprzyja przemocy domowej wobec domowników. Dzieci muszą uczyć się zdalnie, a rodzice, którzy nie znają języka polskiego na wysokim poziomie i koncentrują się na zapewnieniu rodzinie przetrwania, nie są w stanie im pomóc. Pozyskiwanie środków z fundraisingu na te pilne cele jest mocno utrudnione.

Bezpośrednimi beneficjentami są dzieci, młodzież i ich rodzice, z którymi pracujemy w Warszawie i Łomży. Łącznie ok. 200 dzieci i 150 osób dorosłych w tym: ok. 80 dzieci w wieku szkolnym będzie wspieranych zdalnie w czasie zamknięcia szkół, następnie ok. 30 dzieci będzie korzystać ze świetlicy środowiskowej, ok. 50 dzieci będzie wspieranych przez tutorów. Ok. 140 dzieci zostanie objętych pomocą żywnościową. Rodziny z którymi pracujemy pochodzą głównie z Czeczenii, Gruzji, Tadżykistanu, Ukrainy jednak łącznie wspieramy osoby z 80 różnych krajów. Są to osoby, które posiadają ochronę międzynarodową w Polsce, ubiegają się o nią lub są cudzoziemcami posiadającymi prawo pobytu Polsce, które z różnych przyczyn nie mogą wrócić do kraju pochodzenia mimo utraty pracy.

Działania są realizowane m.in. poprzez zapewnienie wsparcia mentorów i mentorek kulturowych, asystentek rodziny oraz psychoterapeutek.

 

 

 

W okresie 13 lipca 2020 – 30 czerwca 2021 działania są współfinansowane przez Fundację PZU.