Wsparcie dzieci uchodźczych w Łomży

W okresie 1.06.2021 – 30.11.2021 realizujemy projekt „Wsparcie dzieci uchodźczych w Łomży”. Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Celem projektu jest minimalizacja negatywnych skutków zdalnej nauki i nadmiarowego korzystania z internetu bez kompetencji medialnych i cyfrowych u dzieci uchodźczych w Łomży.
Chcemy to osiągnąć poprzez:

  1. Zajęcia świetlicowe oraz zajęcia specjalistyczne z matematyki
  2. Zajęcia sportowe
  3. Warsztaty z edukacji medialnej i cyfrowej
  4. Wzmocnienie kompetencji kadry do pracy socjalnej.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci uchodźczych w Łomży, poprawy ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wyposażenie ich w kompetencje i wiedzę potrzebne do efektywnego, bezpiecznego korzystania z sieci.

W projekcie weźmie udział łącznie 40 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.