Szkolenia dla cudzoziemców i cudzoziemek

English Русский

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Polsce, który chcą aktywnie działać dla swojej społeczności, a także pomagać innym w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości.

Poniżej znajdziecie wszystkie potrzebne informacje oraz aktualności dotyczące poszczególnych działań.

 

AKADEMIA EDUKATORÓW I EDUKATOREK KULTUROWYCH

Czym jest Akademia?

 • To kilkuetapowe szkolenie przygotowujące do pracy w charakterze edukatora międzykulturowego/ edukatorki międzykulturowej.
 • To 77 godzin warsztatów i konsultacji indywidualnych.
 • To 8 zjazdów, które będą się odbywać od marca 2021 r. do czerwca 2021 r.

Dla kogo jest Akademia?
Zajęcia są skierowane do mieszkających w Polsce cudzoziemek i cudzoziemców, którzy dobrze mówią po polsku i chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, które umożliwią im pracę w charakterze edukatora/ edukatorki kulturowej.

Ile kosztuje Akademia?
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kiedy odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się od marca 2021 roku do czerwca 2021 roku

Jaki jest warunek zaliczenia Akademii?
Warunkiem zaliczenia akademii jest obecność na co najmniej 5 zjazdach, aktywny udział w zajęciach oraz opracowanie, przeprowadzenie warsztatu lub wydarzenia kulturalnego dla wybranej społeczności lokalnej.

Jak mogę wziąć udział w Akademii?
Zgłoszenia do Akademii Edukatorów i Edukatorek zostały zamknięte.

Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych to działanie w ramach projektu „Polska naszym wspólnym domem”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

AKADEMIA MENTORÓW I MENTOREK KULTUROWYCH

Czym jest Akademia?

 • To kilkuetapowe szkolenie dla dorosłych cudzoziemców, przygotowujące do pracy w charakterze mentora kulturowego/ mentorki kulturowej.
 • To 105 godzin warsztatów i konsultacji indywidualnych.
 • To 8 spotkań weekendowych (1 zjazd jednodniowy i 7 dwudniowych)

Dla kogo jest Akademia?
Zajęcia są skierowane do dorosłych cudzoziemców, którzy chcą pomagać innym w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości i integracji ze społeczeństwem. Uczestnicy zajęć dowiedzą się w jaki sposób ułatwiać kontakt, komunikację i wzajemne poznanie pomiędzy cudzoziemcami, a lokalną społecznością, a także jak aktywnie rozwiązywać problemy swojej grupy.

Jaką wiedzę zdobędzie mentor / mentorka?

 • pozna funkcjonowanie demokratycznego systemu w Polsce, zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zdobędzie podstawowe informacje na temat praw człowieka;
 • dowie się jak funkcjonują polskie instytucje, system prawny, służba zdrowia i edukacja;
  uzyska informacje, gdzie cudzoziemcy mogą uzyskać dodatkowe wsparcie;
 • dowie się więcej o wartościach, normach i zachowaniach w polskiej kulturze, a także pozna kulturę poszczególnych mniejszości w Polsce;
 • dowie się czym są różnice międzykulturowe, bariery w komunikacji międzykulturowej, etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia;
 • zdobędzie również wiedzę psychologiczną na temat stresu adaptacyjnego, akulturacji, psychologicznych konsekwencji migracji i uchodźstwa, traumy, funkcjonowania człowieka w kryzysie;

W zjazdach wezmą udział również praktycy, którzy opowiedzą o swojej pracy mentora międzykulturowego.

Jakie są warunki zaliczenia?

 • obecność na przynajmniej 6 zjazdach
 • napisanie pracy zaliczeniowej na wybrany temat związany z integracją, bądź samorzecznictwem cudzoziemców w Polsce.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na podstronie projektu na domenie fundacji Ocalenie.

Ile kosztuje Akademia?
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Jak długo trwa Akademia?
Akademia będzie trwała od sierpnia 2021 roku do czerwca 2022 roku

Jak mogę wziąć udział w Akademii?
Ogłoszenie o zapisach zostanie opublikowane na stronie www.ocalenie.org.pl

Kontakt mailowy: [email protected]


Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych to działanie w ramach projektu „Polska naszym wspólnym domem”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

AKADEMIA MŁODYCH AKTYWISTÓW I AKTYWISTEK

Czym jest akademia?

 • To tygodniowe warsztaty dla młodzieży z rodzin migranckich i uchodźczych (14-18 lat)
 • To wizyty w organizacjach i spotkania z autorytetami ze środowiska aktywistycznego.

Dla kogo jest Akademia?
Zajęcia są skierowane do osób w wieku od 14 do 18 lat, które chcą aktywnie działać dla swojej społeczności. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak prowadzić działania społeczne, a także w jaki sposób mówić o potrzebach i problemach swojej grupy. Dostaną również inspiracje i wiedzę w jaki sposób wyrażać własną opinię, wzmacniać pewność siebie i asertywność.

Jakie kompetencje zdobędzie uczestnik/uczestniczka Akademii?
każdy uczestnik stworzy, na zakończenie zajęć, plan działań samorzeczniczych i dostanie informację zwrotną oraz wsparcie w podejmowaniu zaplanowanych kroków.

Uczestnicy zajęć spotkają się z cudzoziemcem/cudzoziemką aktywnie zaangażowanym/ą w życie społeczne w Polsce, a także z przedstawicielami instytucji/organizacji pracujących w obszarze praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego.

Ile kosztuje Akademia?
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Jak długo trwa akademia?
Akademia będzie trwała od lipca 2022 – października 2022 – odbędzie się w formie wakacyjnych tygodniowych półkolonii

Jak mogę wziąć udział w Akademii?
Ogłoszenie o zapisach zostanie opublikowane na stronie www.ocalenie.org.pl

 


Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych to działanie w ramach projektu „Polska naszym wspólnym domem”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych to działanie w ramach projektu „Polska naszym wspólnym domem”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Aktualne szkolenia

Podwójne standardy

"W Polsce migranci traktowani są różnie, w zależności od kraju, z którego pochodzą. Od jednych wymaga się znajomości języka, innych usprawiedliwia się, że przecież polski to taki trudny język". Przeczytajcie...

Dlaczego warto brać udział w Akademii? Posłuchajcie jej uczestników

Obejrzyjcie filmy, w których uczestnik i uczestniczki Akademii Mentorów i Mentorek Kulturowych opowiadają o tym, co było dla nich ważne podczas zjazdów. Sasha: Dzięki tym zjazdom jestem bardziej wrażliwa na...

Za nami pierwszy zjazd Akademii Mentorów i Mentorek Kulturowych

Podczas zjazdu spotkało się 12 osób z całej Polski - z Białegostoku, Rzeszowa, Wrocławia, Katowic, Łodzi,Gdyni, Gdańska, Sopotu i Poznania.  Poznaliśmy się nawzajem, dowiedzieliśmy o swoich dotychczasowych doświadczeniach i oczekiwaniach....

Jak wygląda praca mentora, mentorki? Zobaczcie webinar!

Zastanawialiście się jak wygląda praca mentorki kulturowej, mentora kulturowego, albo może macie ochotę wziąć udział w Akademii, ale nie wiecie czy to dla was? Koniecznie obejrzyjcie webinar, w którym trenerki...

Rozpoczynamy nabór do Akademii Mentorów i Mentorek Kulturowych

Zapraszamy do kolejnej edycji naszej akademii! Tym razem zapraszamy cudzoziemców i cudzoziemki, którzy/re pracują lub działają wolontaryjnie w organizacjach pozarządowych i chcieliby/chciałyby rozpocząć pracę w charakterze mentora/ki kulturowego/j. Zapraszamy osoby...

Co spakować do walizki przed przeprowadzką?

Co zabrałbyś, zabrałabyś ze sobą podczas przeprowadzki? Między innymi na takie pytanie odpowiadały dzieci, które wzięły udział w wielokulturowych warsztatach przeprowadzonych przez jedną z uczestniczek naszej Akademii Edukatorów Kulturowych. Mali...

Obejrzyj webinar o Akademii!

Jeżeli nie mogłeś, nie mogłaś wziąć udziału w naszym spotkaniu na temat Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych. Koniecznie obejrzyj nagranie! Na pytania odpowiadają trenerki Akademii Dominika Ceślikowska i Anna Kawalska....

Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych

Zapraszamy mieszkających w Polsce cudzoziemców i cudzoziemki do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym: Akademii Edukatorów i Edukatorek Kulturowych.  Zgłoś się do Akademii >>> Czym jest Akademia? To kilkuetapowe szkolenie przygotowujące do...

Zapraszamy na webinar o Akademii Edukatorek i Edukatorów

Chcesz wziąć udział w Akademii Edukatorów i Edukatorek Kulturowych? Masz pytania? Zapraszamy na webinar informacyjny z udziałem Anny Kawalskiej i Dominiki Cieślikowskiej - trenerek, które będą prowadziły Akademię oraz Kariny...