52 staże w IKEA dla uchodźczyń i uchodźców

Z wielką radością i ekscytacją rozpoczęliśmy rekrutację do kolejnej edycji projektu stażowego, który organizujemy wraz z naszym partnerem, IKEA Retail Sp. z o.o. Tym razem stażyści i stażystki dołączą do załogi aż pięciu sklepów IKEA w czterech miastach: Warszawie (w Jankach i na Targówku), Łodzi, Krakowie i Gdańsku.  

 

Kiedy rok temu rozpoczynaliśmy rekrutację do pilotażowej edycji programu, która zakładała przyjęcie 10 osób uchodźczych na staże do sklepu IKEA Targówek, nie spodziewaliśmy się, że w tak istotny sposób odmieni on życie jego uczestniczek i uczestników.

“Przed rozpoczęciem stażu egzystowałem. Teraz czuję, że żyję i jestem pełnoprawnym członkiem polskiego społeczeństwa” – ocenił program jeden ze stażystów, uchodźca z Białorusi. 

Po sześciomiesięcznym stażu, podczas którego uczestnikom i uczestniczkom zapewniono m.in. lekcje języka polskiego w godzinach pracy, opiekę buddies – czyli innych pracowników IKEA oraz specjalistyczne wsparcie Fundacji Ocalenie, 6 osób kontynuuje pracę w IKEA. Pozostałe osoby, bogatsze o nowe doświadczenia i przy wsparciu doradczyń zawodowych Fundacji Ocalenie, szukają swojej dalszej drogi na polskim rynku pracy.    

W tym roku program istotnie się rozrósł – na chętne osoby czekają 52 miejsca stażowe w aż pięciu sklepach IKEA w czterech miastach: Warszawie (w Jankach i na Targówku), Łodzi, Krakowie i Gdańsku. W każdym z tych sklepów IKEA oferuje od 8 do 12 płatnych staży dla osób z doświadczeniem uchodźczym. 

Fundacja Ocalenie będzie wspierać stażystów i stażystki w Warszawie i Łodzi, oferując im pomoc prawną, psychologiczną, konsultacje z mentorami i mentorkami kulturowymi oraz z doradczyniami zawodowymi. 

Podobne wsparcie będzie udzielane także w innych miastach przez lokalne organizacje partnerskie, które dołączyły do projektu: Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab)Internationaler Bund Polska w Krakowie oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) w Gdańsku.  

Projekt jest skierowany do osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub ubiegających się o udzielenie im ochrony międzynarodowej na terenie Polski, pod warunkiem posiadania dostępu do rynku pracy w Polsce, a także do osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Do rekrutacji mogą również przystąpić osoby posiadające wizę wydaną w celu przyjazdu ze względów humanitarnych. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego.  

Staże potrwają 6 miesięcy – rozpoczną się w marcu, a zakończą w sierpniu 2023 roku. Szczegóły oferty stażowej w poszczególnych miastach oraz linki do formularzy rekrutacyjnych dostępne są poniżej:

WARSZAWA

ŁÓDŹ

KRAKÓW

GDAŃSK

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych osób z doświadczeniem uchodźczym oraz zwiększenie ich szans do podjęcia stałej pracy w IKEA Retail Sp. z o.o. lub u innych pracodawców. Znalezienie pracy pomoże uchodźczyniom i uchodźcom wesprzeć swoje rodziny, zapewni skuteczne włączenie się w tkankę społeczną, a także przysłuży się zasileniu lokalnej gospodarki. Po odbyciu stażu, osoby zostaną zaproszone do aplikowania na istniejące miejsca pracy poprzez procedurę standardowej rekrutacji.

Fundacja Ocalenie szkoli również liderów, liderki i “buddies” (kumpli), czyli osoby pracujące w sklepach IKEA, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację programu stażowego i wspieranie nowych pracowników i pracowniczek. 

 

Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment” (“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). Organizatorami projektu są IKEA Retail sp. z o.o. oraz Fundacja Ocalenie. Lokalni partnerzy: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (Gdańsk), Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju oraz Internationaler Bund Polska (Kraków).