Załatw to: Profil Zaufany

Wiele spraw urzędowych można załatwić online w serwisach administracji publicznej – kilkoma kliknięciami, bez wychodzenia z domu. Wiele spraw, takich jak 500+, można obecnie załatwić jedynie online. Potrzebny jest jednak do tego Profil Zaufany – bezpłatne narzędzie, które służy do potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z urzędami. Można dzięki niemu wysyłać przez Internet dokumenty i wnioski bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, np. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP służącej do kontaktu z różnymi urzędami, na którą można się zalogować poprzez Profil Zaufany.

Profil zaufany ma postać loginu (ciąg cyfr) i hasła (ciąg cyfr i liter). Gdy zrobisz profil zaufany, koniecznie zapamiętaj te login i hasło lub zapisz je na bezpiecznym nośniku, do którego nikt poza tobą nie ma dostępu.

Kto może założyć Profil Zaufany?

Założyć i korzystać z Profilu Zaufanego może każda osoba, która ma numer PESEL (numer z polskiego systemu ewidencji ludności) oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Tym samym mogą to zrobić również cudzoziemcy – pod warunkiem, że posiadają numer PESEL. Jedna osoba może mieć tylko jeden, unikalny Profil Zaufany, który jest ważny przez 3 lata i może zostać przedłużony na kolejne 3 lata.

Co daje Profil Zaufany?

Profil Zaufany daje możliwość zdalnego załatwienia wielu spraw, w tym m.in.:

Jak załatwić sprawę

Do założenia profilu zaufanego potrzebny jest adres email. Profil Zaufany można założyć online za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Jest to najszybsza i najprostsza opcja – warto jednak sprawdzić, czy nasz bank daje taką możliwość (sprawdź listę banków na stronie Profilu Zaufanego). Inna opcja to rejestracja w serwisie pz.gov.pl i potwierdzenie Profilu Zaufanego w jednym z wybranych punktów potwierdzających w ciągu 14 dni od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego. Najbliższy punkt potwierdzający można znaleźć za pomocą specjalnej wyszukiwarki – mogą to być m.in. urzędy skarbowe, placówki ZUS, urzędy wojewódzkie czy wybrane urzędy pocztowe. 

Załatw to z nami!

Potrzebujesz wsparcia w założeniu Profilu Zaufanego?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Profil Zaufany”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.