Staże w IKEA – rekrutacja uzupełniająca do 26 stycznia 2023

Wciąż mamy miejsca w projekcie staży dla uchodźców i uchodźczyń w sklepach IKEA w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku! 

Jeśli masz za sobą doświadczenie uchodźcze, szukasz pracy, posługujesz się językiem polskim na poziomie komunikatywnym i jesteś osobą zmotywowaną i dyspozycyjną – przeczytaj ogłoszenie i wypełnij formularz rekrutacyjny: 

WARSZAWA

ŁÓDŹ

KRAKÓW

GDAŃSK

Projekt jest skierowany do osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub ubiegających się o udzielenie im ochrony międzynarodowej na terenie Polski, a także do osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Do rekrutacji mogą również przystąpić osoby posiadające wizę wydaną w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ważną przynajmniej do września 2023 roku.

W razie braku wystarczającej liczby kandydatów i kandydatek spełniających powyższe kryteria, rozważymy także kandydatury osób z doświadczeniem uchodźczym, posiadających inne statusy pobytowe.  

Na zgłoszenia czekamy do 26 stycznia 2023 roku!