Wsparcie dla Ukrainy – pierwszy miesiąc działań

Minione tygodnie były dla nas czasem bardzo intensywnej pracy. Już w pierwszych dniach wojny podjęliśmy działania interwencyjne skierowane wobec osób wymagających natychmiastowego wsparcia. Jednak mając pełną świadomość, że pomoc będzie potrzebna przez kolejne miesiące i lata, a fala społecznego zaangażowania nie może trwać wiecznie, postawiliśmy akcent na długofalowe, systemowe działania pomocowe i integracyjne. W tym celu intensywnie rozbudowujemy nasz zespół specjalistów oraz wolontariuszy, znacznie zwiększamy skalę prowadzonych dotąd programów oraz podejmujemy nowe inicjatywy i działania, skierowane zwłaszcza do grup zdiagnozowanych przez nas jako szczególnie wrażliwe, a więc wobec dzieci, młodzieży, kobiet, osób po traumie, obywateli państw trzecich innych niż Ukraina.

 

Co robimy? Zarys działań

 • Zatrudniamy nowych pracowników, zwłaszcza posługujących się językiem ukraińskim. Rozbudowa zespołu dotyczy m.in. mentorów i mentorek kulturowych (tzw. pracowników pierwszej linii wsparcia), koordynatorów i koordynatorek poszczególnych programów, członków i członkiń zespołu psychologicznego
  i prawnego, oraz całego zaplecza administracyjnego fundacji.
 • Otwieramy punkty z bezpieczną przestrzenią przy polsko-ukraińskich przejściach granicznych, a także zakładamy świetlice dla dzieci na terenie Warszawy.
 • Zwiększamy dostępność Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie i Łomży.
 • Organizujemy transport z granicy wobec grup dyskryminowanych, zwłaszcza pochodzących z krajów Globalnego Południa.
 • Organizujemy miejsca tymczasowego zamieszkania na terenie Warszawy dla uchodźców i uchodźczyń znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
 • Rozbudowujemy ofertę bezpłatnych kursów polskiego dla dzieci i dorosłych. Otwieramy nowe grupy i zwiększamy liczbę godzin prowadzonych zajęć. Lekcje językowe będą prowadzone również w świetlicach na terenie Warszawy.
 • Zwiększamy zakres udzielanej pomocy rzeczowej organizowanej w ramach funkcjonującego w Fundacji Magazinu. Wsparcie rzeczowe obejmuje zarówno przedmioty codziennego użytku, jak i kupony/bony zakupowe.
 • Rekrutujemy oraz szkolimy wolontariuszy i wolontariuszki do pracy w programach integracyjnych, prowadzenia zajęć z dziećmi w punktach bezpiecznej przestrzeni i w świetlicach, nauki polskiego oraz innych działań pomocowych skierowanych wobec osób uciekających przed wojną.
 • Nasz zespół prawników przygotowuje materiały informacyjne o charakterze edukacyjnym, dotyczące zatrudniania osób z Ukrainy na podstawie specustawy oraz dyrektywy o ochronie tymczasowej.

 

Bezpieczne przestrzenie dla dzieci w punktach recepcyjnych przy granicy

Ani przejścia graniczne, ani punkty recepcyjne nie są przystosowane do potrzeb najmłodszych. Ponadto dzieci są jedną z grup, którą zdiagnozowaliśmy jako najbardziej wrażliwą oraz zagrożoną handlem ludźmi. Dlatego podjęliśmy decyzję o utworzeniu dedykowanych dla nich przestrzeni w punktach recepcyjnych, które zwiększą ich bezpieczeństwo.

Bezpieczne przestrzenie dla najmłodszych to miejsca, gdzie dzieci mogą się pobawić i skorzystać z zajęć organizowanych przez pracowników Fundacji oraz współpracujących z nami wolontariuszy. W tym czasie ich mamy mogą zastanowić się, co robić dalej, zadzwonić do bliskich, czy zwyczajnie odpocząć, podczas gdy ich dzieci są pod opieką odpowiedzialnych dorosłych.

 

 

W marcu utworzyliśmy 6 bezpiecznych przestrzeni dla dzieci w punktach recepcyjnych. Oto kilka statystyk na dzień 31.03.2022:

 • Punkt w Hrubieszowie działa od 12.03, pracowaliśmy w nim z 565 dziećmi.
 • Najmniejszy punkt w Łodynie (Ustrzyki Dolne) otworzył się jako drugi 21.03. Skorzystało z niego 51 dzieci.
 • W Przemyślu punkt działa od 29.03, w ciągu dwóch dni odwiedziło go 72 dzieci.
 • Punkt w Korczowej zaczął działać 30.03 i w pierwszym dniu odwiedziło go 21 dzieci.
 • Przestrzeń dla dzieci w Zamościu również działa od 30.03 i pierwszego dnia gościliśmy w niej 7 dzieci.
 • W Dorohusku, równie małym punkcie jak Łodyna, działającym od 30.03, było 5 dzieci.

W planach mamy również otwarcie 14 przestrzeni dla dla dzieci w miejscach zakwaterowania uchodźców i uchodźczyń na terenie województwa mazowieckiego.

Świetlice dla dzieci w Warszawie

Równolegle z bezpiecznymi przestrzeniami w punktach recepcyjnych, otwieramy również nowe świetlice w Warszawie. Są to miejsca, w których dzieci będą mogły się bawić, rozwijać swoje umiejętności czy zainteresowania  oraz otrzymywać pomoc przygotowywaniu się do zajęć w szkole. Ważnym elementem funkcjonowania świetlic będzie również nauka polskiego – 10h tygodniowo, w dwóch grupach wiekowych.

Pierwsza świetlica na Ochocie wystartowała w pierwszej połowie kwietnia, a w planach jest utworzenie kolejnych 4 takich miejsc. Świetlice są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat i będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00. W każdej ze świetlic zatrudniamy 4 nowe osoby do pracy z dziećmi. Przewidziana jest także rekrutacja wolontariuszy i wolontariuszek. W planach jest otwarcie kolejnych świetlic, a także szkolenia przeznaczone dla osób, które są chętne do prowadzenia podobnej działalności samodzielnie.

Działalność Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Centrum Pomocy CudzoziemcomCentrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) to wyjątkowe miejsce, w którym cudzoziemcy i cudzoziemki mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy mentorów i mentorek kulturowych, a w razie potrzeby – uzyskać specjalistyczną pomoc prawną oraz psychologiczną.

Obecnie Centrum Pomocy Cudzoziemcom jest otwarte dla wszystkich chętnych poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, bez wcześniejszego zapisu.

Skala potrzeb osób szukających bezpieczeństwa w Polsce wymaga od nas znacznego zwiększenia zespołu mentorów i mentorek kulturowych oraz innych specjalistów udzielających wsparcia w ramach CPC.

W okresie 24 lutego – 24 marca, w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie:

 • zarejestrowaliśmy 348 nowych klientów i klientek,
 • odbyło się 514 konsultacji mentorskich,
 • 80 osób skorzystało z konsultacji doradczyni zawodowej,
 • 192 osoby skorzystały z konsultacji prawnej,
 • odbyło się 25 konsultacji psychoterapeutycznych dzieci, 21 konsultacji psychologicznych dorosłych oraz 116 konsultacji psychoterapeutycznych dorosłych.

W tym samym czasie zarejestrowaliśmy 123 nowych klientów i klientek w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży oraz 202 osoby w Łódzkim Centrum Wielokulturowym. Łącznie liczba zarejestrowanych osób we wszystkich naszych placówkach wyniosła 673, z czego 470 to obywatele i obywatelki Ukrainy. Są to liczby znacznie przekraczające statystyki z poprzednich miesięcy.

 

Pomoc transportowa i mieszkaniowa

Transport osób z granicy PL-UKR, Fundacja OcaleniePierwszą z grup, której udzieliliśmy pomocy w transporcie oraz w organizacji noclegu były osoby z państw trzecich, które, mimo że uciekają przed tą samą wojną, co obywatele Ukrainy, nie mogą liczyć na równie hojne wsparcie w transporcie i znalezieniu lokum. Obecnie ze wsparcia mieszkaniowego Fundacji korzystają zarówno osoby z ukraińskim paszportem, jak i obywatele innych państw.

Fundacja Ocalenie oferuje 3 rodzaje krótkoterminowej pomocy mieszkaniowej:

 • noclegownia w Biennale Warszawa, dedykowana migrantom i migrantkom z państw trzecich, którzy i które mają większe trudności w znalezieniu zakwaterowania,
 • miejsca noclegowe w hotelu w Warszawie dla wszystkich uciekających przed wojną – osoby mogą się tam zatrzymać na 7 dni,
 • 3 mieszkania udostępnione przez firmę SonarHome, przeznaczone do tymczasowego zamieszkania uchodźców i uchodźczyń w najtrudniejszej sytuacji

W punkcie noclegowym w Biennale Warszawa, do dnia 25 marca schronienie znalazło 200 osób oraz 2 psy. W 3 mieszkaniach udostępnionych przez SonarHome mieszka obecnie 11 osób, w tym 6 dzieci.

 

Wyzwania i potrzeby

Mimo dużego doświadczenia w działaniu w trybie kryzysowym, reagowanie na liczne potrzeby uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy jest dla nas dużym wyzwaniem. Oprócz inicjatyw podjętych bezpośrednio w związku z wojną, stale prowadzimy nasze standardowe działania pomocowe, jesteśmy aktywni na granicy polsko-białoruskiej, gdzie wciąż trwa kryzys humanitarny i kontynuujemy nasze programy edukacyjne i integracyjne.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za liczne propozycje wsparcia, które napływają do nas w ostatnich tygodniach. Jednocześnie mamy ogromną nadzieję, że będziemy mogli liczyć również na wsparcie długofalowe, ponieważ problemy, potrzeby i wyzwania pojawiające się w następstwie wojny, z całą pewnością będą nam towarzyszyć nie przez tygodnie czy miesiące, lecz lata.

Jak możecie pomóc?

Osoby z Ukrainy są dopiero na początku drogi do osiągnięcia samodzielności i zbudowania nowych, bezpiecznych warunków życia. Aby móc odpowiedzieć na ich potrzeby, potrzebujemy stabilnego wsparcia finansowego. Bardzo zachęcamy Was do wsparcia naszych działań. Możecie to zrobić, dorzucając się do naszej zbiórki: Zbiórka dla Ukrainy | Fundacja Ocalenie.

Zachęcamy również do śledzenia naszych ofert pracy oraz możliwości wolontariatu.

 

Dziękujemy, że jesteście z nami. Слава Україні!