Międzynarodowa sieć organizacji na rzecz powstania raportu o ofiarach śmiertelnych kryzysu humanitarnego na granicy Unii Europejskiej z Białorusią

W okresie 1.10.2023 do 30.05.2024 Fundacja Ocalenie wraz z partnerskimi organizacjami realizuje projekt “Międzynarodowa sieć organizacji na rzecz powstania raportu o ofiarach śmiertelnych kryzysu humanitarnego na granicy Unii Europejskiej z Białorusią”. Partnerskie organizacje uczestniczące w projekcie: Association Human Constanta International, Association „I want to help refugees”, Sienos Grupė.

Fundusze na tę dotację pochodzą z programu „Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe – PROTEUS”. PROTEUS jest realizowany przez Transatlantic Foundation we współpracy z Engaging Central Europe (ECE) i Fund for Belarus Democracy (FBD) – programów The German Marshall Fund of the United States. Projekt PROTEUS jest współfinansowany przez European Education and Culture Executive Agency (EACEA) za pośrednictwem programu Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV) Unii Europejskiej.

Celem projektu jest powstanie raportu dotyczącego ofiar śmiertelnych i osób zaginionych na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. W pierwszych miesiącach 2023 roku liczba znajdowanych ciał na pograniczu znacznie wzrosła, co przyciągnęło uwagę międzynarodowych organizacji, m.in. agend ONZ. Od początku kryzysu humanitarnego w sierpniu 2021 roku, na granicach Unii Europejskiej i Białorusi zmarło co najmniej 80 osób, a zaginęło ponad 300. Do tej pory informacje o ofiarach śmiertelnych podawane są w sposób rozproszony, jedynie dla poszczególnych krajów, a informacja o nich jest niepełna. Projekt – i powstający raport – jest odpowiedzią na brak rzetelnej i jednolitej dokumentacji śmierci na granicach Unii Europejskiej z Białorusią.

Projekt obejmuje cztery powiązane ze sobą cele: stworzenie publikacji dotyczącej skutków kryzysu humanitarnego na granicach Unii Europejskiej; komunikacja; rzecznictwo; sieciowanie i budowanie współpracy.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.