Przyjazna warszawska szkoła dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa

Od września do grudnia 2023 roku Program „Wsparcie Szkół” Fundacji Ocalenie realizował projekt “Przyjazna warszawska szkoła dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa”. W ramach tego projektu zorganizowano i przeprowadzono 7 szkoleń dla kadry pedagogicznej warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem projektu było wyposażenie nauczycieli i nauczycielek warszawskich szkół w niezbędną wiedzę, która stanowi podstawy do stworzenia systemu wsparcia dla dzieci migranckich i uchodźczych oraz ich rodziców/opiekunów, a także do wspierania integracji grupy wielokulturowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach.

W ramach projektu podzieliliśmy się z kadrą pedagogiczną naszą wiedzą specjalistyczną, zbudowaną na podstawie wieloletnich doświadczeń z bezpośredniej pracy z dziećmi i rodzinami z doświadczeniem migracji i uchodźczym, m.in. z Czeczenii, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Afganistanu, Tadżykistanu. Scenariusze szkoleń zostały wypracowane przez Kingę Białek, psycholożkę i trenerkę międzykulturową, wspólnie z Tahminą Rajabovą, specjalistką ds. edukacji dzieci migranckich i uchodźczych.

W projekcie wzięło udział 6 szkół podstawowych i 1 szkoła ponadpodstawowa (Liceum), w każdej z których odbiła się 1 szkolenia z oferty. Nasza oferta szkoleniowa obejmowała obszary:

1.Tworzenie szkoły przyjaznej dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa.

2.Pierwsza integracja: czyli jak wspierać dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa i ich

rodziców/opiekunów w polskiej szkole

3.Metody pracy z klasie wielokulturowymi.

4.Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.

Każde szkolenie tematyczne trwało 3 godziny w formacie online lub stacjonarnie. 

Po szkoleniach zaś zebrałyśmy bardzo ciepłe i pozytywne podziękowania: Usłyszałyśmy takie informacje zwrotne: „Naprawdę świetne szkolenie. Bardzo dużo mi dało”, „Żałuję, że tego szkolenia nie mieliśmy w zeszłym roku, jak trafiły do nas dzieci z Ukrainy”, „Brałam udział w kilku szkoleniach i na żadnym nie dowiedziałam się tak dużo, co tu”. 

W szkoleniach brały udział 148 osób pracujących na co dzień z dziećmi z doświadczeniem migracji/ uchodźczym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Warszawie.

_____________________________________________________________

Projekt “Przyjazna warszawska szkoła dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa” został zrealizowany w ramach programu grantowego “Warszawa – miasto otwarte” którego organizatorem jest Miasto Stołeczne – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, a operatorem – Fundacja Inna Przestrzeń. Celem programu jest zwiększenie liczby inicjatyw upowszechniających prawa człowieka i promujących różnorodność społeczną w Warszawie.