Wsparcie edukacyjne dzieci w ramach programu “Wiedza do Potęgi”

Fundacja Ocalenie od 2018 roku prowadzi program tutorsko-stypendialny dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźczym. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerem strategicznym Fundacją BNP Paribas, która od początku uruchomienia programu współfinansuje jego realizację, zapewniając mu stabilność i możliwości rozwoju. 

 

Druga część IV edycji programu “Wiedza do potęgi” (rok szkolny 2021/22) i pierwsza część V edycji (rok szkolny 2022/23) są współfinansowane w ramach darowizny pieniężnej Fundacji BNP Paribas.

 

Celem działań jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźstwa i przeciwdziałanie przedwczesnemu przerywaniu nauki. Cel ten jest realizowany poprzez wsparcie w nauce, wspólne wyjścia kulturalno-edukacyjne oraz stypendia naukowe i socjalne. Bieżące wsparcie w nauce i zapewniają wolontariusze i wolontariuszki (tutorzy i tutorki), którzy i które przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem biorą udział w szkoleniu przygotowawczym. Dzieci uczestniczące w programie spotykają się ze swoimi tutorami i tutorkami raz lub dwa razy w tygodniu. Każde z dzieci może również wnioskować o pomoc stypendialną jest to wsparcie w wysokości 5 tys zł. przyznawane na czas trwania roku szkolnego. Stypendia pozwalają pokryć potrzeby edukacyjne dziecka i opłaty szkolne. 

 

W roku szkolnym 2022/2023 do programu dołączyło 100 dzieci. 32 z nich otrzymuje stypendia.

 

W 2022 roku darowizna Fundacji BNP Paribas pozwoliła sfinansować część kluczowych elementów programu:

  • część wynagrodzeń osób koordynujących program oraz zespołu specjalistów i specjalistek wsparcia edukacyjnego, pracujących bezpośrednio z dziećmi, ich rodzicami, tutorami i tutorkami, a czasem także szkołą dziecka,
  • część dodatkowych zajęć, wyjść i wycieczek dla dzieci uczestniczących w programie,
  • część kosztów komunikacji i fundraisingu, co umożliwiło nam promowanie programu, a także w ramach działań fundraisingowych, ułatwiło poszukiwanie kolejnych źródeł finansowania programu.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj: Wiedza do Potęgi