Załatw to: Dodatek osłonowy

Dla kogo dodatek osłonowy?

W związku z rosnącą inflacją wprowadzony został przez rząd dodatek osłonowy – świadczenie pieniężne przysługujące osobom, których dochód w gospodarstwach domowych nie przekracza określonego progu. Ma na celu zrekompensować wzrost cen gazu, energii i żywności.

Komu przysługuje?

Dodatek osłonowy w pełnej kwocie przysługuje:

 • osobom, które mieszkają same, a ich dochód miesięczny jest nie większy niż 2100 zł,
 • gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł. 

Dodatek w niepełnej kwocie przysługuje osobom, których dochód jest niższy niż dochód progowy powiększony o wartość dodatku – szczegółowe wyjaśnienie poniżej. 

O prawie do otrzymania dodatku osłonowego decyduje również status pobytowy. Przysługuje on osobom:

 • z polskim obywatelstwem,
 • z obywatelstwem innego państwa UE/EFTA, pod warunkiem że zamieszkują w Polsce,
 • z zezwoleniem na pobyt stały,
 • ze statusem rezydenta długoterminowego UE,
 • ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą,
 • z pobytem tolerowanym lub humanitarnym,
 • z niektórymi rodzajami zezwolenia na pobyt czasowy (w celu połączenia się z członkiem rodziny, który ma status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie innych okoliczności dla osoby, która otrzymała status rezydenta długoterminowego UE w innym państwie unijnym, ale przebywa w Polsce żeby wykonywać pracę/prowadzić działalność gospodarczą, studiować lub szkolić się zawodowo, lub w innym celu, uzasadniającym jej pobyt w Polsce.)

Ile wynosi dodatek?

Wysokość dodatku zależy od dochodów oraz liczby osób w gospodarstwie domowym: 

 • Osoba mieszkająca sama, z dochodem do 2100 zł otrzyma 400/500 zł.
 • Gospodarstwo domowe składające się z 2-3 osób z dochodem do 1500 zł na osobę otrzyma 600/750 zł.
 • Gospodarstwo domowe składające się z 4-5 osób z dochodem do 1500 zł na osobę otrzyma 850/1062,50 zł.
 • Gospodarstwo domowe składające się z 6 osób i więcej z dochodem do 1500 zł na osobę otrzyma 1150/ 1437,50 zł zł.

Gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Kwoty podane wyżej to cała wartość dodatku. Jest wypłacana w dwóch ratach.

Dlaczego podane są dwie wartości dodatku?

Kwota dodatku zależy  od rodzaju ogrzewania. Wyższe świadczenie otrzymają te gospodarstwa, w których źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne! Jeżeli dochód w gospodarstwie jest trochę wyższy niż odpowiednio 2100 zł lub 1500 zł, to dalej można złożyć wniosek! Dodatek będzie wypłacony, tylko jego kwota zostanie pomniejszona o tyle, o ile został przekroczony próg. Minimalna wartość dodatku osłonowego to 20 zł. 

Podstawa wyliczenia dodatku – który dochód bierze się pod uwagę?

Jeżeli wniosek zostanie złożony pomiędzy 31 stycznia a 31 lipca 2022 r., to liczy się średni dochód miesięczny za rok 2020.

Jeżeli wniosek zostanie złożony pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2022 r., to liczy się średni dochód miesięczny za rok 2021.

Żeby wyliczyć swój miesięczny dochód za dany okres, trzeba znaleźć roczną deklarację PIT i podzielić kwotę z pola “dochód” przez 12 i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Ważne! Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane!

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek osłonowy składa się w Urzędzie Gminy lub Dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania. Jeśli masz profil zaufany, możesz złożyć wniosek elektronicznie poprzez platformę Emp@tia lub ZUS PUE.

Załatw to z nami!

Potrzebujesz pomocy z wypełnieniem wniosku o dodatek osłonowy? Zgłoś się do CPC.

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i opisz krótko swój problem. Jeśli zależy Ci na szybkim kontakcie, możesz również przesłać do nas swój numer telefonu – ułatwi nam to komunikację i skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna. 

Tekst ma charakter wyłącznie informacyjny – nie pośredniczymy w kontaktach z urzędami.

Więcej podpowiedzi, o jakie sprawy warto zadbać, mieszkając w Polsce i w czym może Ci pomóc Centrum Pomocy Cudzoziemcom znajdziesz TUTAJ.