Komunikat prasowy: 101 organizacji i 550 osób apeluje do premiera o wstrzymanie pushbacków na granicy polsko-białoruskiej

Komunikat prasowy, 9 stycznia 2024 r.

101 organizacji i 550 osób apeluje do premiera o wstrzymanie pushbacków na granicy polsko-białoruskiej

Wraz z szeroką koalicją organizacji niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej oraz innych organizacji społecznych, a także z osobami nas wspierającymi, złożyliśmy dziś petycję wzywającą rząd Donalda Tuska do natychmiastowego zaniechania praktyki pushbacków. Wśród sygnatariuszy i sygnatariuszek znalazły się powstanki warszawskie: Wanda Traczyk-Stawska i Anna Przedpolska Trzeciakowska, a także wybitne autorytety prawnicze, ludzie nauki i kultury. 

Pushbacki, czyli wywózki, stosowane są systemowo od początku kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, który trwa od połowy 2021 r. Polegają na zatrzymywaniu osób, które przekroczyły granicę w sposób nieuregulowany, a następnie przymusowym wyrzucaniu ich na stronę białoruską,  niezależnie od wieku, stanu zdrowia, czy wyrażanej woli ubiegania się ochronę międzynarodową. 

Są brutalną praktyką, poprzez którą państwo polskie łamie prawo międzynarodowe oraz krajowe, ale przede wszystkim naraża zdrowie oraz życie niewinnych ludzi. 

Bezpośrednio w wyniku polityki wywózkowej, od początku kryzysu na granicy Polski z Białorusią, po obu jej stronach, życie straciło co najmniej 55 osób. A według szacunków organizacji niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, państwo polskie tej praktyce poddało co najmniej 4700 osób, wiele z nich – wielokrotnie.

Były to m.in. osoby chcące ubiegać się o ochronę międzynarodową z takich krajów jak Syria, Afganistan, czy Jemen, osoby szczególnie wrażliwe – w tym kobiety oraz dzieci, a także osoby chore, pobite, czy po wypadkach, które były wywożone za granicę nierzadko wprost z przygranicznych szpitali. 

Pushbacki do polskiego systemu prawnego wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. I mimo, że od połowy grudnia ta formacja polityczna nie sprawuje już władzy, rozporządzenie wywózkowe cały czas obowiązuje. Wiemy też, że Straż Graniczna cały czas wyrzuca ludzi za granicę. 

Nie możemy pozwolić sobie na ani jeden dzień więcej obowiązywania rozporządzenia wywózkowego i narażania zdrowia oraz życia niewinnych ludzi. 

Dlatego w gronie 101 organizacji oraz 550 osób zdecydowaliśmy się podpisać apel do premiera Donalda Tuska o natychmiastowe wstrzymanie praktyki pushbacków. 

List został złożony w Kancelarii Premiera 9 stycznia przez przedstawicielkę i przedstawicieli osób podpisanych: Adama Barwińskiego (Grupa Granica/ na zdjęciu z lewej), Jakuba Kiersnowskiego (Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie/ na zdjęciu z prawej) i Mariannę Wartecką (Fundacja Ocalenie).  

Do pobrania: 

List do Premiera Donalda Tuska wraz z listą podpisów 

List do Ministra Sprawiedliwości

List do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zdjęcia ze złożenia listu w Kancelarii Premiera (9 stycznia 2024 r.)

Kontakt dla mediów:

Fundacja Ocalenie: Kalina Czwarnóg, [email protected], 881 280 409

Grupa Granica: Bartek Rumieńczyk, 608 702 994

Klub Inteligencji Katolickiej: Natalia Rozbicka, [email protected], 691 505 456