Dołączyliśmy do European Council on Refugees and Exiles (ECRE)!

ECRE to ogólnoeuropejskie stowarzyszenie ponad 100 organizacji pozarządowych w 40 krajach, które chroni i promuje prawa osób uchodźczych, ubiegających się...

Fundacja Ocalenie partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym

Fundacja Ocalenie razem z Szkołą Główną Handlową prowadzi działania w Polsce w ramach partnerskiego projektu „Welcoming Spaces” finansowanego z programu...

Positive Futures – rezultaty projektu

W ramach programu Erasmus plus Edukacja Dorosłych w 2018 roku dostaliśmy dofinansowanie na projekt “Positive Futures” 2018-1-PL01-KA104-048209 (numer projektu).  Pięciu...

MINT: Mentoring na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich

Spośród migrantów to właśnie dzieci i młodzież są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Poprzez projekt MINT Fundacja Ocalenie, wraz z...

Positive Futures w Wielkiej Brytanii

Piątka naszych pracowników i wolontariuszy (Agata, Amina, Justyna, Ania i Kuba) wzięła udział w projekcie Positive Futures, który się odbył...

Wizyta studyjna w Ottawie

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatniej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami!...

Wizyta studyjna w Atenach

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami! Odbędzie...

Wizyta studyjna w Stavanger

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami! Odbędzie...

Wizyta studyjna w Budapeszcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami! Odbędzie...

Wizyta studyjna w Berlinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźami! Odbędzie...